Dernek Habercilik İlkeleri

Derneğimiz her türlü ayrımcılığı, nefret söylemini, şiddeti, taraflı haberciliği, kişilik haklarına saldırıyı, telif haklarına aykırı davranışları reddeder.

Derneğimiz bir arada yaşamı öncelikler, temel hak ve özgürlükler alanının genişletilmesini amaçlar, hukukun üstünlüğünü savunur.

Derneğimiz özel hayata saygılıdır. Kimseyi hiçbir konuda hedef gösterecek haber yapmaz. Habercilikte adil olmayı merkezine alır; cevap hakkı doğan içeriklere saygı gösterir.