Gündem Siyaset Türkiye

Bekleviç: Tek adam rejiminin suça karışan tüm unsurları yargılanacak

Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Tuna Bekleviç, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir:

“100 Günde 100 İcraat” programımızın “Daha Fazla Özgürlük ve Daha Fazla Demokrasi” ayağında ilk on maddemizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Sözü hiç eğip bükmeden net ve açık olarak ifade etmek isterim ki; “tek adam rejiminin şaibeli ekonomik ilişkileri tespit edilen tüm unsurları bağımsız yargı önüne çıkartmaya söz veriyoruz.”

Burada önemli olan hukukun içerisinde ve şiddetin dışında kalarak hedef ve amaçların şeffaf ve samimi olarak halkımız ile paylaşılmasıdır. Uzlaşma Türkiye’nin beklentisidir. Fakat işlenen suçların cezasız kalmaması vicdanlarımızın sorumluluğudur. Şeffaflık hepimizin ödevidir. Gelecek nesillerimize kavgasız bir toplum bırakabilmenin ön koşuludur.

Seçimin hemen akabinde bu madde çerçevesinde 10 adım atacağız. Bu adımlar;

1) OHAL derhâl kalkacaktır!
Tek adam rejiminin vatandaşlarımıza sadece korku vermeyi hedefleyen, terörle mücadeleye hiç bir somut faydası olmayan OHAL uygulamasına derhâl son verilecektir.
2) Tek Adam Rejiminin Tüm Unsurları Bağımsız Mahkemelerce Yargılanacaktır!
– Tek adam rejiminin şaibeli 16 Nisan 2017 referandumundan sonra aldığı tüm kararlar gözden geçirilecektir.
– Partili savcı ve hakimlerden ihâle takipçisi parti yöneticilerine ve partili memurlara kadar rejimin tüm unsurları ve onların ekonomik ilişkileri soruşturulacak; şaibeli ekonomik ilişkileri tespit edilenler bağımsız mahkemelerce yargılanacaktır. Suçsuz bulunanlar görevlerine iade edilecektir.
– Üzerine şaibe karışmış tüm terör davaları bağımsız mahkemelerce tekrar görülecektir.  – Milletimizin vicdanında derin yaralar açan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi kesinlikle aydınlatılacaktır.
– Temel hak ve özgürlükler konusundaki tüm yasaklar derhâl kaldırılacaktır.
– Siyasi partiler yasası değiştirilecek, seçim barajı sıfıra indirilecek ve temsilde adalet sağlanacaktır.
3) Hemen Anayasa!
Mecliste yer alan ve Meclis dışındaki siyasi partiler, Barolar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve yerel kanaat önderleri ile birlikte ortak paydalarında uzlaşılmış “Hemen Anayasa” değişikliğinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde tesis edildiği, bireysel hak ve özgürlüklerin yorumsuz bir şekilde garanti altına alındığı, Dünya’ya ilham verecek şekilde her alanda daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi sağlayan, basın ve ifade özgürlüğünü garanti altına alan, bir arada yaşamı özendiren, kimseyi “diğer” olarak tanımlamayan, kimsenin kendisini “öteki” olarak hissetmediği gerçek sivil anayasa oluşturulacaktır.
4) Güçlendirilmiş Yeni Parlamenter Sistem Kabul Edilecektir!
Toplumun katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi talebini merkeze alarak seçim barajını sıfıra indirip siyasi partiler kanunu revize edecek şekilde kapsamlı anayasa değişikliği gerçekleştireceğiz.
Tek adam rejimine derhâl son verip çok sesliliği benimsemiş, farklılıklarına değer veren, toplumu kutuplaştırmak yerine kucaklayan “Güçlendirilmiş Yeni Parlamenter Sistemi” kabul edeceğiz.
5) Siyasi Partiler Kanunu Yeniden Düzenlenecektir!
Gerçek demokratik özgürlükçü bir anlayışı yerleştiren, siyasi partileri lider sultasından kurtaran, partilere bağış ve yardımın hukuk normlarında ve standartları göre yeniden düzenlenen, seçim dönemlerinde yapılacak harcamaların ve alınacak bağışların tasnif ve sınırlandırılmasını ortaya koyan, örtülü harcamaların önüne geçen, zengin veya fakir olmasına bakılmaksızın her bireyin siyaset yapmasının önünü açan şekilde siyasi partiler kanununu düzenleyeceğiz.
6) Dinin Senindir. Senin Özgürlüğündür!
Türkiye son yıllarda dini siyasete alet ederek hem farklılıkları örselemiş hem de dinimize zarar veren bir süreci başlatmıştır. Siyasileşen devlet mekanizması manevi alana yetki sınırlarının ötesinde müdahale etmiştir. Bu siyasi süreçte yaşanan manevi karmaşa vatandaşlarımızı dinin nasıl yaşanması gerektiği konusunda kutuplaştırmıştır.
Din kişiye özeldir ve kişinin kendi özgürlüğüdür. Siyasetten bağımsızdır. Her alanda ibadet ve ifade özgürlüğünü sağlayacağız. Siyaset eli ile inanç düzenlemeleri gerçekleştirilmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapacağız.
7) Düşünmeyi Suç Olmaktan Çıkartacağız!
Siyasi, muhalif görüş veya düşünce suçlarından hapis cezası almış veya tutuklu olanlar derhâl serbest bırakılacaktır. Türkiye’de düşünmek ve gazetecilik yapmak suç olmaktan çıkartılacaktır. Adalet ve hukuk sistemimi uluslararası normlara ilham verecek ölçüde özgürleştirilecektir.
8) Kamudan Haksız Uzaklaştırılanlar Geri Dönecektir!
Kamudan uzaklaştırılan, iş bırakmak zorunda bırakılan veya atılan kitlelerin içinde terör örgütü, devleti yıkıcı veya bölücü faaliyetlere bulaşmamış olan kişiler tekrar kamuya alınacaktır.
9) İmtiyazlara Son Verilecektir!
Başta yardım faaliyetleri adı altında çeşitli dini cemaatlere veya tek adam rejimine finansal destek sağladığı tespit edilen tüm vakıfların ve derneklerin faaliyet amaçlarını aşan imtiyazlarına son verilecektir.
10) Memur Sayısı Düşürülecektir!

Kapsamlı kamu yönetimi reformu gerçekleştirilecek; tüm memuriyetler tekrar tanımlanacak ve Türk milletinin üzerinde yük olan bürokratların sayısı yarıya düşürülecektir.

Etiketler